ایجاد وب سایت - گام اول، انتخاب گروه

قابلیت ایجاد وب سایت در 10 گروه مختلف پیش بینی شده است و شما میتوانید در اولین گام با انتخاب یکی از این گروهها دهگانه وب سایت مورد نظرتان را بسازید. در هر گروه بخشها و امکانات متناسب با موضوع وجود دارد.
وب سایت شخصی
وب سایتی با هر آنچه برای معرفی یک فرد ، سوابق، توانایی ها و فعالیتهای او لازم است.
تجاری
قابل استفاده شرکتها و موسسات خصوصی با فعالیتهای تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی و زمینه های مشابه
سازمان دولتى
سازمانها و ارگانهای دولتی برای معرفی خود و خدماتشان می توانند از این گروه استفاده نمایند.
وب سايت خبرى
برای ایجاد یک خبرگزاری اینترنتی این گروه را انتخاب کنید.
وب سایت مدرسه
مدارس ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان دولتی و خصوصی برای معرفی خود و عملکردشان می توانند در این گروه وب سایت ایجاد نمایند.
موسسه علمى
قابل استفاده توسط مراکز و موسسات علمی ، تحقیقاتی و پژوهشی
سرگرمى
برای ایجاد یک وب سایت سرگرمی و تفریحی این گروه را انتخاب کنید.
فرهنگی
ساخت وب سایت فرهنگی به منظور ایجاد فضایی مجازی برای تبادلات فرهنگی ، هنری
ورزشی
برای ساخت وب سایت اطلاع رسانی در حوزه ورزش در رشته های مختلف و ارائه اطلاعات در این زمینه این گروه را انتخاب کنید.
غیره
اگر وب سایت مورد نظرتان در هیچ یک از گروهای بالا نمی گنجد این گروه را انتخاب کنید.