چرا ePage ؟

آیا ePage یک سرویس وبلاگ است ؟

جواب این سوال بسیار صریح و روشن است: نه! دلایل این پاسخ متعدد است، اگر این متن را انتها بخوانید شما هم به همین صراحت به این سوال پاسخ منفی می‌دهید.

مهمترین ویژگیهای ePage